1 sep. 2001

Johan Nettelenbladt, barberare i Österbottens regemente 1641-1650

Öppna som PDF
(11 sidor)

I ett personkortregister på Krigsarkivet över officerare i rullor fram till år 1700 finns en Johan Netlenblatt med anteckningen att han förekommer i rullorna som barberare vid Österbottens regemente, ett infanteriregemente, åren 1642, 1645, 1648 och 1650. Om han tillhör släkten Nettelbladt i Rostock , hur kan han ha blivit värvad av ett svenskt regemente i norra Finland? Svaret är att regementet befinner sig nere i Tyskland dessa år i samband med det trettioåriga kriget.  

3 mars 2001

Erik Casper Nettelbladt (1894-1976) Brev

Åren 1903-1912 går Erik i Falu läroverk. Under alla dessa år är han under terminerna inackorderad hos ”tant Ida” i Falun och skriver regelbundet brev hem till föräldrarna i Fors. De flesta av dessa brev har föräldrarna sparat. De ger en god bild av en inackorderad pojkes liv i början av 1900-talet.
Erik Casper Nettelbladt är min far.

Del 1: Brev från skoltiden i Falun 1903-1912 (39 sidor) Öppna som PDF

Del 2: Brev från Stockholm hösten 1912 och våren 1913 (20 sidor)
Del 3: Några brev till Erik 1916-1918 (5 sidor)

1 jan. 2001

Casper Nettelbladt d.y. (1690-1739) Bruksförvaltare vid Furudals Bruk

Översikt (1 sida) Öppna som PDF
En sida med dels en sammanfattning av de sju delarna, dels en förteckning över innehållet i dessa.
Casper Nettelbladt d.y. är min farfars farfars farfars bror.

Del 1. Kyrkböcker och mantalslängder (6 sidor) Öppna som PDF
Del 2. Domböcker och småprotokoll Casper d.ä:s tid 1709-1725 (3 sidor) Öppna som PDF
Del 3. Domböcker och småprotokoll Casper d.y:s tid 1726-1738 (13 sidor) Öppna som PDF
Del 4. Domböcker och småprotokoll Casper d.y:s änka Elisabet Christinas tid 1739-1759 (13 sidor) Öppna som PDF
Del 5. Casper d.y:s änka Elisabet Christinas sista år 1739-1759 (4 sidor) Öppna som PDF
Del 6. Brukskontrakt (22 sidor) Öppna som PDF
Del 7. Bergstingsrättens domböcker; Järnvräkeri (17 sidor) Öppna som PDF

Sven Casper Nettelblad (1725-1780) Handelsman i Sölvesborg

 Översikt Öppna som PDF  (1 sida)   Januari 2001
En sida med dels en sammanfattning av de åtta delarna, dels en förteckning över innehållet i dessa.

Del 1 Öppna som PDF     (7 sidor)   Februari 1997
Del 2 Öppna som PDF     (14 sidor) Maj 1997
Del 3 Öppna som PDF     (5 sidor)   Juni 1997
Del 4 Öppna som PDF     (7 sidor)   September 1997
Del 5 Öppna som PDF    (5 sidor)    November 1997
Del 6 Öppna som PDF     (6 sidor)   Januari 1998
Del 7 Öppna som PDF     (5 sidor)   Augusti 1998
Del 8 Öppna som PDF     (10 sidor) Oktober 1998