1 okt. 2007

Oscar Cassel (1830-1917) Konkurs 1875, bouppteckning 1917


(23 sidor)

Oscar Cassel, grosshandlare i trävarubranschen sedan 1856, drabbas på 1870-talet av en allmän nedgång i trävaruhandeln och försätts i konkurs i september 1875. Han lyckas emellertid nå överenskommelser med alla sina borgenärer och ett halvår senare upphävs konkursen. Han slutar att handla med trävaror och övergår till att köpa och sälja fastigheter.
Från konkursen finns en mängd dokument bevarade och det är bl.a. från dessa som man får en inblick i hans och familjens liv strax före och efter konkursen.

Oscar Cassel är min morfars far.