1 feb. 2007

Nettelbladt, Nettelblad, Netterblad och Nässelblad

Öppna som PDF
(4 sidor)

I Sverige finns två stora släkter med likartade namn:
Släkten Nettelbladt vars svenska stamfar är handelsmannen i Stockholm Casper Nettelbladt (1658-1726) och
Släkten Nettelblad, vars svenska stamfar är Sven Casper Nettelblad (1725-1780).
Jag har även stött på personer som heter Nettelblad utan att höra till nämnda släkt och personer som heter Netterblad och Nässelblad.
Kan det finnas fler likartade namn? En titt i Sveriges befolkning 1980 visar att så inte är fallet, åtminstone inte år 1980.
År 1980 fanns det 144 Nettelbladt, 17 Nettelblad, 9 Netterblad och 4 Nässelblad; inga andra kombinationer finns.