15 maj 2018

Nettelbladtska graven i Maria Magdalena kyrka

Öppna som PDF
1698 köpte vår svenska anfader Casper Nettelbladt (1658-1726) en grav inne i Storkyrkan och 1774 erhöll hans sonson Casper Nettelbladt (1734-1806) grav­brev på en grav inne i Maria Magdalena kyrka.
Två gravskrifter härom har tidigare utkommit:
Om gravar inne i kyrkor. Om de bestämmelser som har gällt och som gäller för gravar och begravningar i kyrkor.
Nettelbladtska graven i Storkyrkan. Om vilka personer som gravsatts där, vilka som varit gravens ägare och gravens okända öde. 
Denna tredje gravskrift handlar om två Nettelbladtska gravar i Maria Magdalena kyrka, den första i nordöstra Sakristian, den andra i ett gravvalv under koret. Tre personer finns gravsatta i Sakristian; sex personer i gravvalvet. Två unika foto­grafier från det Nettelbladtska grav­valvet bifogas.
13 sidor
April 2018

Nettelbladtska graven i Storkyrkan

Öppna som PDF
Casper Nettelbladt (1658-1726) köpte 1698 grav nr 93-94, belägen under dåvarande orgel­verk och orgeltrappa. På en gravkarta är gravplatsen angiven och på gravstenen finns nummer 93-94 ingraverat. Det är dock inte säkert att platsen är exakt den rätta och det är högst osannolikt att gravstenen är den ursprungliga.
Åren 1698-1811 gravsattes (minst) 11 vuxna och 4 barn.
Graven bevakades av släkten Nettelbladt vid gravrannsakningen 1817 men inte 1875. Vad som hänt är inte känt. Troligen återgick graven till Kyrkan.
En tidigare skrift ”Om gravar inne i kyrkor” handlar om de bestämmelser som har gällt och som gäller för gravar och begravningar inne i kyrkor.
14 sidor
Oktober 2017

Om gravar inne i kyrkor

Öppna som PDF
1698 köpte vår svenska anfader Casper Nettelbladt (1658-1726) en grav inne i Storkyrkan och 1774 erhöll hans sonson Casper Nettelbladt (1734-1806) gravbrev på en grav inne i Maria Magdalena kyrka. Vad har gällt för sådana gravar?
Före 1783      Gravar kunde köpas, säljas och överlåtas. En grav betraktades som vilken egendom som helst.
1783              Förbud att sälja eller överlåta privat ägda gravar och att öppna nya; dock får de som redan är gravägare och deras arvingar fortsatt använda sina gravar. Gravar vars skötsel försummas bör Kyrkan fylla igen.
1815              Alla begravningar i kyrkor, så väl i städer som på landet, skall upphöra, så fort tid och omständigheter medger. Kyrkogårdar utanför städerna och avlägsna från byar skall anläggas.
1874           Från 1885 gäller att, om rätt till gravställe finns, begravning får ske om liket är balsamerat och inneslutet i en igenlödd metallkista.
6 sidor
September 2017