1 jan. 2013

Nettelblad och Nettelbladt: troligen samma släkt

Öppna som PDF
(3 sidor)

Sven Casper Nettelblad, tullman, handlande i Sölvesborg (1725-1780) är stamfadern för den svenska släkten Nettelblad. Kommer han från släkten Nettelbladt? Vem i den Nettelbladtska släkten är i så fall fader till honom?
Redan omkring år 1850 hade Pehr Fredrik Casper Nettelblad (1811-1883) och Carl Casper Nettelbladt (1802-1885) träffats och räknat ut släktskapet mellan sig, dock utan att skriva ned det. Många förslag har tid efter annan diskuterats, men inget har verkat trovärdigt.
När Sven Casper Nettelblads födelsenotis påträffades visar det sig att han är en ”oäkting” vars fader uppgavs vara en sergeant Andreas Nettelblad. Någon med namnet Andreas finns dock inte i någon förteckning över släkten Nettelbladt. Är det då Andreas Nettelblad som kommer från släkten Nettelbladt? Det finns indi­kationer om att så är fallet även om ett slutgiltigt bevis härför saknas.

Tillägg juni 2019.
Fortsatt forskning har visat starka indikationer på att Andreas Nettelblad kommer från det s.k. resandefolket. Läs härom i skriften "Anders/Andreas Nettelblad 2", som finns i denna blogg.