1 apr. 2004

Johan Nettelbladt (1688-1740) Handelsman, hovrättslikvidationskommissarie Del 2: Tiden i Finland

(35 sidor)

Del 2 är en komplettering av min tidigare skrift om Johan Nettelbladt, daterad oktober 2002. Del 2 handlar om varför han flyttar till Finland 1722 och om hans tid där fram till sin död 1740. Till grund för skriften ligger mantals­längder, protokoll från Pikis och Halikko Häradsrätt (där Pemar och Sagu sock­nar ingår) åren 1721-1727 och protokoll från Åbo Rådstugurätt åren 1721-1742.
Mantalslängderna ger en översikt av Johan Nettelbladts liv; protokollen från Pikis och Halikko Häradsrätt ger en detaljerad bild av varför och hur han kommer till Finland; protokollen från Åbo Rådstugurätt ger glimtar från hans affärsverksamhet.
Så gott som överallt i mantalslängder och protokoll skrivs hans namn Nettelblad, någon enstaka gång står det Nettelbladh, Nettelblatt eller Nettelbladt. Dagens namn Rosenlew skrivs vid denna tid utan undantag Rosenleu.
En sammanfattning av Johan Nettelblads tid i Finland finns i slutet av skriften.

Johan Nettelbladt är min farfars farfars farfars bror.