1 jan. 2007

Jöns Nettelblad i Borås: Andersson och/eller Nilsson?

Öppna som PDF
(7 sidor)

I Borås finns det i början av 1750-talet en Jöns Nilsson Nettelblad, född 1737/38, och på 1760-talet en Jöns Andersson Nettelblad, född 1738. Vid första påseende kan man tro att de två är samma person och att man i ettdera fallet angett fel son-namn. Så är det dock inte; det är fråga om två helt skilda personer och något samband dem emellan har inte funnits.
Namnet Nettelblad kan ha kommit från handelsmannen Sven Nettelblad vars svåger en kort tid varit handelsgosse hos en handelsman i Borås.