1 juli 2016

Ett tvåvåningshus på ett gammalt fotografi

Öppna som PDF
(15 sidor)
Tomten Norrtullsgatan 18 (och intill liggande tomter) används kring sekelskiftet 1800 huvudsakligen för tobaksodling. Under första halvan av 1800-talet byter tomten ofta ägare. De bor sällan där; kanske är det en kapitalplacering.
Kring 1855 bosätter sig en slaktare på tomten; privata ­slakterier hade blivit tillåtna 1848. Andra slaktare flyttar dit och ända fram till 1897 finns det oftast två slaktare på tomten. Störst bland dessa är Per August Pettersson med slakteri på tomten och försäljning på Hötorget. Han är verksam som slaktare åren 1863-1889  och äger tomten åren 1864-1884. 
I bilaga 7 finns en översikt över privata slakterier.
När tvåvåningshuset på fotografiet byggs är inte helt klarlagt. Enligt kartor är det byggt någon gång mellan 1855 och 1863, troligen något av de senare åren. Huset rivs 1899 i samband med att Matteus nya folkskola byggs.
Juli 2016