1 jan. 2016

Lagman Carl Gustaf Cassels familjegrav på Maria Magdalena kyrkogård

Öppna som PDF
(8 sidor)
Lagman Carl Gustaf Cassel (1783-1866) köpte den 8 maj 1852 av kyrkan denna grav alldeles utanför kyrkans nordvästra hörn. Inalles har sex personer begravts här, den senaste ett barnbarn 1946.
Skriften innehåller några funderingar kring gravstenen, persondata om de begravda och några data om gravens placering i förhållande till kyrkan.
Carl Gustaf Cassel är min mors farfarsfar.
Januari 2016