1 juli 2007

Lars Christoffersson och Kjersti Olsdotter En klassresa på 1800-talet

(18 sidor inkl bilagor)


Lars Christoffersson gör en klassresa. Han föds 1827 i Stävie i sydvästra Skåne där hans förfäder är bönder, rusthållare eller soldater. Efter en besvärlig barndom blir han som brukligt dräng. Han gifter sig 1848 med en bonddotter Kjersti Olsdotter, blir husman i Kävlinge, torpare i Lackalänga. Hans liv börjar likna alla andras: dräng, kanske åbo, undantagsman...
Men så händer det något i Sverige i mitten av 1850-talet: järnvägar börjar byggas. Lars ser möjligheten till ett annat liv. Han tar anställning vid Statens Järn­vägar och blir 1858 materialvakt i Södertälje, dit hela familjen flyttar. 1863 blir han stations­karlsförman i Stockholm, 1873 stationsmästare i Morgongåva och 1882 i Tomte­­boda. 1883 slutar han sin karriär vid SJ.
I Stockholm lever han över sina tillgångar och lånar motsvarande nära två årslöner av inte mindre än 43 personer. Det slutar med att han måste begära sig själv i konkurs. I Morgongåva får han helt öppet barn med en änka och troligen är han notoriskt otrogen sedan många år.
1883 har hustrun Kjersti fått nog och separerar från honom. Fram till sin död 1910 bor hon hos någon av sina söner. Lars flyttar ihop med änkan från Morgon­gåva och bor på Djurgården i Stockholm fram till sin död 1894. Änkan föder flera barn under denna tid, men för alla dessa sägs fadern vara okänd.

Lars Christoffersson är min farmors far.