1 sep. 2001

Johan Nettelenbladt, barberare i Österbottens regemente 1641-1650

Öppna som PDF
(11 sidor)

I ett personkortregister på Krigsarkivet över officerare i rullor fram till år 1700 finns en Johan Netlenblatt med anteckningen att han förekommer i rullorna som barberare vid Österbottens regemente, ett infanteriregemente, åren 1642, 1645, 1648 och 1650. Om han tillhör släkten Nettelbladt i Rostock , hur kan han ha blivit värvad av ett svenskt regemente i norra Finland? Svaret är att regementet befinner sig nere i Tyskland dessa år i samband med det trettioåriga kriget.