1 mars 2007

Lars Christoffersson och Kerstin Olsdotter Separationen 1883

Öppna som PDF
(4 sidor)

1873 blir Lars Christoffersson stationsmästare i Morgongåva, en station i Vittinge socken på den nybyggda sträckan Uppsala-Sala, och han flyttar dit med sin hustru Kerstin Olsdotter och fyra barn. 1882 förflyttas han till Tomteboda nyöppnade station i Solna socken nordväst om Stockholm där han slutar strax före årsskiftet 1883/84. Hemmavarande barn är då Augusta och Viktor.
Augusta flyttar direkt från Tomteboda till Norrköping där hennes bror Nils redan finns. Lars med hustru Kerstin och sonen Viktor flyttar till Södra Humle­gårdsgatan 14-16 i Stock­holm men redan efter någon vecka fortsätter Kerstin och Viktor till Augusta i Norr­köping. In till Lars flyttar Kristina Sofia Pettersson med två barn, sju och tre år gamla.

Vad har hänt?