1 dec. 2016

En eldsvåda 1893 Norrtullsgatan 49

Öppna som PDF
(12 sidor)
Familjen Gunnar Cassel bodde 1892-1899 i huset Norrtullsgatan 49 i hörnet av Vanadisvägen. På kvällen den 22 februari 1893 skakades hela huset av en väldig explosion. I en teknisk fabrik kallad Röda Korset i bottenvåningen hade en glasflaska med 2½ liter eter uppblandad med lika mycket cayennepeppar plötsligt spruckit. Etern rann ut, förgasades, antändes av en het kamin och exploderade.
Med hjälp av en polisrapport, protokoll från Stockholms Rådhusrätt, tidningsnotiser och annat har händelsen kartlagts från explosionen fram till att dom avkunnas. Ingen ställdes till svars för att genom vårdslöshet ha orsakat eldsvådan, men innehavaren dömdes att böta 75 kronor för att hon haft otillåtet mycket eldfarliga oljor i förråd.
December 2016

1 okt. 2016

Tekniska fabriken Röda Korset 1892-1912

Öppna som PDF
12 sidor
På nedre botten i ett nybyggt bostadshus Norrtullsgatan 49 i Stockholm startar en handlande Erik Taflin från Sundsvall år 1892 en fabrik, kallad Tekniska Fabriken Röda Korset, för tillverkning av hälsopreparat. Redan efter ett år förstörs den dock i en brand. Fabriken flyttar till lokaler Fleminggatan 13 och efter en tid till större lokaler Garvargatan 13. Omsättningen är som störst omkring år 1898 med populära produkter som Samarit-Balsam och Maltos-Cannabis.
1896 ombildas rörelsen till aktiebolag. Försämrade affärer leder 1902 till konkurs. Av resterna bildas samma år ett nytt aktiebolag, Tekniska Fabriken Röda Korset Eftertr. 1912 går även det i konkurs efter som tycks vanskötsel.
Notera! Tekniska fabriken Röda Korset har inget samband med den inter­nationella organisationen Röda Korset, RK, grundad 1863, eller med dess svenska gren Svenska Röda Korset, SRK, bildad 1865. I tidningsartiklar från tiden benämns den svenska grenen vanligen Föreningen Röda Korset.
Oktober 2016

1 juli 2016

Ett tvåvåningshus på ett gammalt fotografi

Öppna som PDF
(15 sidor)
Tomten Norrtullsgatan 18 (och intill liggande tomter) används kring sekelskiftet 1800 huvudsakligen för tobaksodling. Under första halvan av 1800-talet byter tomten ofta ägare. De bor sällan där; kanske är det en kapitalplacering.
Kring 1855 bosätter sig en slaktare på tomten; privata ­slakterier hade blivit tillåtna 1848. Andra slaktare flyttar dit och ända fram till 1897 finns det oftast två slaktare på tomten. Störst bland dessa är Per August Pettersson med slakteri på tomten och försäljning på Hötorget. Han är verksam som slaktare åren 1863-1889  och äger tomten åren 1864-1884. 
I bilaga 7 finns en översikt över privata slakterier.
När tvåvåningshuset på fotografiet byggs är inte helt klarlagt. Enligt kartor är det byggt någon gång mellan 1855 och 1863, troligen något av de senare åren. Huset rivs 1899 i samband med att Matteus nya folkskola byggs.
Juli 2016

1 jan. 2016

Lagman Carl Gustaf Cassels familjegrav på Maria Magdalena kyrkogård

Öppna som PDF
(8 sidor)
Lagman Carl Gustaf Cassel (1783-1866) köpte den 8 maj 1852 av kyrkan denna grav alldeles utanför kyrkans nordvästra hörn. Inalles har sex personer begravts här, den senaste ett barnbarn 1946.
Skriften innehåller några funderingar kring gravstenen, persondata om de begravda och några data om gravens placering i förhållande till kyrkan.
Carl Gustaf Cassel är min mors farfarsfar.
Januari 2016