1 okt. 2016

Tekniska fabriken Röda Korset 1892-1912

Öppna som PDF
12 sidor
På nedre botten i ett nybyggt bostadshus Norrtullsgatan 49 i Stockholm startar en handlande Erik Taflin från Sundsvall år 1892 en fabrik, kallad Tekniska Fabriken Röda Korset, för tillverkning av hälsopreparat. Redan efter ett år förstörs den dock i en brand. Fabriken flyttar till lokaler Fleminggatan 13 och efter en tid till större lokaler Garvargatan 13. Omsättningen är som störst omkring år 1898 med populära produkter som Samarit-Balsam och Maltos-Cannabis.
1896 ombildas rörelsen till aktiebolag. Försämrade affärer leder 1902 till konkurs. Av resterna bildas samma år ett nytt aktiebolag, Tekniska Fabriken Röda Korset Eftertr. 1912 går även det i konkurs efter som tycks vanskötsel.
Notera! Tekniska fabriken Röda Korset har inget samband med den inter­nationella organisationen Röda Korset, RK, grundad 1863, eller med dess svenska gren Svenska Röda Korset, SRK, bildad 1865. I tidningsartiklar från tiden benämns den svenska grenen vanligen Föreningen Röda Korset.
Oktober 2016