15 maj 2018

Om gravar inne i kyrkor

Öppna som PDF
1698 köpte vår svenska anfader Casper Nettelbladt (1658-1726) en grav inne i Storkyrkan och 1774 erhöll hans sonson Casper Nettelbladt (1734-1806) gravbrev på en grav inne i Maria Magdalena kyrka. Vad har gällt för sådana gravar?
Före 1783      Gravar kunde köpas, säljas och överlåtas. En grav betraktades som vilken egendom som helst.
1783              Förbud att sälja eller överlåta privat ägda gravar och att öppna nya; dock får de som redan är gravägare och deras arvingar fortsatt använda sina gravar. Gravar vars skötsel försummas bör Kyrkan fylla igen.
1815              Alla begravningar i kyrkor, så väl i städer som på landet, skall upphöra, så fort tid och omständigheter medger. Kyrkogårdar utanför städerna och avlägsna från byar skall anläggas.
1874           Från 1885 gäller att, om rätt till gravställe finns, begravning får ske om liket är balsamerat och inneslutet i en igenlödd metallkista.
6 sidor
September 2017