15 maj 2018

Nettelbladtska graven i Maria Magdalena kyrka

Öppna som PDF
1698 köpte vår svenska anfader Casper Nettelbladt (1658-1726) en grav inne i Storkyrkan och 1774 erhöll hans sonson Casper Nettelbladt (1734-1806) grav­brev på en grav inne i Maria Magdalena kyrka.
Två gravskrifter härom har tidigare utkommit:
Om gravar inne i kyrkor. Om de bestämmelser som har gällt och som gäller för gravar och begravningar i kyrkor.
Nettelbladtska graven i Storkyrkan. Om vilka personer som gravsatts där, vilka som varit gravens ägare och gravens okända öde. 
Denna tredje gravskrift handlar om två Nettelbladtska gravar i Maria Magdalena kyrka, den första i nordöstra Sakristian, den andra i ett gravvalv under koret. Tre personer finns gravsatta i Sakristian; sex personer i gravvalvet. Två unika foto­grafier från det Nettelbladtska grav­valvet bifogas.
13 sidor
April 2018