15 maj 2018

Nettelbladtska graven i Storkyrkan

Öppna som PDF
Casper Nettelbladt (1658-1726) köpte 1698 grav nr 93-94, belägen under dåvarande orgel­verk och orgeltrappa. På en gravkarta är gravplatsen angiven och på gravstenen finns nummer 93-94 ingraverat. Det är dock inte säkert att platsen är exakt den rätta och det är högst osannolikt att gravstenen är den ursprungliga.
Åren 1698-1811 gravsattes (minst) 11 vuxna och 4 barn.
Graven bevakades av släkten Nettelbladt vid gravrannsakningen 1817 men inte 1875. Vad som hänt är inte känt. Troligen återgick graven till Kyrkan.
En tidigare skrift ”Om gravar inne i kyrkor” handlar om de bestämmelser som har gällt och som gäller för gravar och begravningar inne i kyrkor.
14 sidor
Oktober 2017